Hizmetler

Hizmetler

Makro7-24‘ ün sürdürülebilirlik  stratejisi, temel değerlerimiz olan Dürüstlük, Dikkat ve Yardımseverliğe dayalıdır.
Topluma pozitif katkısı olan hizmetler sunuyoruz.

 

Makro7-24‘e göre kurumsal sosyal sorumluluk, paydaşlarımıza ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar sağlayan
ve Makro  markasına  değer  katan bir  iş yaklaşımıdır.  İş ortaklarına  sorumlu  ve sürdürülebilir,  yüksek kalite
güvenlik  hizmetleri sunarak, iş ortaklarının asıl işlerine odaklanıp, geliştirmelerine katkı sağlar.

 

    Bu politikaların birçoğu sürdürülebilirlik işlerimizle alakalıdır: Makro Değerleri ve Ahlak Kuralları, insan hakları,
çalışanlar, iş ahlakı, çevre ve toplumun katılımıyla ilgili olarak bağlı kaldığımız ilkeleri ortaya koymaktadır.

 

Tüm hizmetlerimizi ayrıntılı incelemek için aşağıdaki logoları tıklayınız.

 

facility managementu securityulogocleanu

logoelectronicu   Logotecnicu  gardenu  personalu