Personal

Personal

Bordrolama

 

    Makro7-24, profesyonel  ve bilgi düzeyi  yüksek özlük ve bordro uzmanları ile firmaların bordro ve iş hukuku süreçlerine yönetim
desteği vermektedir. Personel özlük yönetiminde, deneyimli iş hukukçularımız, avukatlarımız ve bordro uzmanlarımız dahilinde
gerek outsourcing yoluyla gerekse de tamamen operasyon sürecinizi takip ederek hizmet sunulmaktadır.

 

     İş Kanunu  ve Sosyal  Sigortalar Kanunu uygulamalarına ilişkin 23 yıllık bilgi ve tecrübemiz  ile müşterilerimizin bordro servis
desteğini tam olarak vermekteyiz.  Yazılım  yatırımlarımız  ile artık bordro  yönetimini web tabanlı  ve internet üzerinden kolayca
ve hızlı yönete bilmekteyiz.

 

Hizmet Sürecimiz ;

 

    »Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi,
net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,

    »Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi (e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden),

    »Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya iletimi,

Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,

    »Yıllık izin, eksik gün ve prim gibi hususların takibi ve kayıtlı hale getirilmesi,

    »SGK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşteri bilgilendirilmesi,

     »Merkez, iş yeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması,
sicil numarası alınması,

    »Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerinin hazırlanması,

    »Personele ait izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin tutulması,

    »İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat  ve ücret gibi hesaplamalarının
yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,

    »İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması  gereken  ibraname  belgelerin düzenlenmesi,

    »Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, talep edilmesi halinde iş davaları ile
ilgili destek ve danışmanlık verilmesi,

    »Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası.